Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Met twee nieuwe soorten komt regiototaal op 380 soorten

Bij deze een korte terugblik op het afgelopen vogeljaar in onze regio. We hebben 2019 afgesloten met een totaal van 270 vogelsoorten. Dat is iets lager dan in 2017 (275) en 2018 (274), maar wel ietsje hoger dan het gemiddelde sinds het jaar 2000 (269,5).

Twee nieuwe soorten voor de regio

De Kleine Trap en het Kleinst Waterhoen betroffen twee nieuwe soorten voor de regio, waarmee het regiototaal op 380 vogelsoorten uitkomt. Enkele soorten die opvallend genoeg niet werden gezien in 2019 waren Witbuikrotgans, Ruigpootbuizerd, Vorkstaartmeeuw, Grauwe Franjepoot, Waterspreeuw, Kleine Vliegenvanger en Matkop. Er werden wel veel zeldzaamheden waargenomen. Naast eerder genoemde nieuwe regiosoorten waren andere noemenswaardige soorten vorig jaar: Dwerggans, Alpengierzwaluw, Izabeltapuit, Humes Bladkoning, Veldrietzanger (foto rechtsboven) en Struikrietzanger .
Meer over het jaar 2019 is te lezen in de eerste editie van de Fitis dit jaar.
Lars Buckx

Kleine Trap, 15-2-2019 De Zilk / Arnoud van den Berg

 

Kleinst Waterhoen 9-5-2019 Ringstation Kennemerduinen / Arnoud van den Berg

 

Veldrietzanger 10-9-2019 Ringstation Kennemerduinen / Arnoud van den Berg

 

 

 

Meer informatie