Met de broek op de enkels naar een Zeearend kijken

Als je de vogelliteratuur en waarneming.nl een beetje volgt, klinken namen als Kropswolderbuitenpolder en Westerbroeksemadepolder als muziek in de oren. In deze nieuwe natuurgebieden worden de laatste jaren veel bijzondere vogels gezien. Dat was de reden van de Kampjescommissie van onze Vogelwerkgroep een reisje te organiseren naar dit gebied tussen de stad Groningen en Assen.

Natuurvriendenhuis prima uitvalsbasis

Met 19 mensen verbleven we eind mei 2018 vier dagen in Natuurvriendenhuis de Hondsrug in Noordlaren. Dit bleek een uitstekende uitvalsbasis te zijn voor bezoeken per fiets aan de bovengenoemde polders, maar ook aan de Onlanden en het dal van de Drentse Aa. Veel van de nieuwe natuurgebieden zijn aangelegd om te voorkomen dat de stad Groningen onder loopt als er veel regen valt. Veel water van het Drentsplateau stroomt via deze stad naar de Waddenzee en in 1998 moest het Groninger Museum vanwege wateroverlast sluiten en in 2012 bijna. Deze bijna ‘ramp’ heeft voor veel nieuwe natuur gezorgd! Want sindsdien zijn op de grens van Drenthe en Groningen allerlei waterbergingsgebieden aangelegd. Natte natuurgebieden die als overloopgebied fungeren. De vogels profiteren daarvan.

Fietsen rond het Zuidlaardermeer

Donderdagmiddag ontmoetten we elkaar in de Onlanden bij Paterswolde. Op het eerste gezicht zag het er niet veel belovend uit, maar na enkele honderden meters hadden we al IJsvogel, Paapje, Blauwborst, Roodborsttapuit, veel Veldleeuweriken, Bruine Kiekendief en nog veel meer soorten in ons boekje staan. Die avond vertelde Marja Kiers van het Groninger Landschap met veel mooie foto’s en kaarten over het gebied. Daardoor werd de achtergrond van alle projecten ons duidelijk.
Vrijdag maakten we een tocht naar de nieuwe natuurgebieden die langs in het Hunzedal ten noorden van het Zuidlaardermeer liggen. Alle gewone vogels die je kunt verwachten in een nat weide en moerasgebied zagen we daar, aangevuld met deze bijzonder soorten: 1 Witvleugelstern, Witwangstern (kleine broedkolonie), 3 Steltkluten, een tiental Zomertalingen en tientallen paartjes Geoorde Fuut met jongen. Eef van Huijssteeden vertelde in het noordelijke deel dat er op waarneming.nl meldingen stonden van Roerdomp en Porseleinhoen en prompt hoorden we deze soorten ook. Zien was een ander verhaal.

Niet alleen vogels

Zaterdag fietsten we vanuit het Natuurvriendenhuis naar het dal van de Drentse A. Dit bleek een schitterend kleinschalig landschap met weilanden vol bloemen, omzoomd door houtsingels en op het laagste punt een vrij meanderende beek. Naast de vele vogels, met een paartje Grauwe Klauwier als bijzonderheid, vermaakten we ons uitstekend met libellen, vlinders, kevers en grassen.
Zondag stond nog de oostkant van het Zuidlaardermeer op het programma. Ook daar zijn door het Groninger Landschap nieuwe natte natuurgebieden aangelegd en een mooie vogelkijktoren gebouwd. Weer zagen we een schitterende Witvleugelstern.

Een record aantal soorten gezien

Ook vanaf het terras rond het Nivonhuis werden leuke soorten gezien. Nippend aan een koel drankje zagen we Appelvinken, Bonte en Grauwe Vliegenvangers, Wespendieven en zelfs een Zeearend. Deze veroorzaakte veel opwinding. We vlogen op, pakten verrekijkers, stootten glazen, flesjes en stoelen om en zagen de arend achter de bomen verdwijnen. Er waren zelfs vogelaars die met de broek op de enkels naar de arend stonden te kijken……
Op zaterdagavond haalde Eveline haar batdetector tevoorschijn. Ze legde de werking uit en kon ons de geluiden en vliegbeelden van wel vier soorten vleermuizen laten zien. Een erg leuke aanvulling op dit vogelkamp. 
In totaal kwam het aantal waargenomen vogelsoorten op 122. Dit is een record voor onze kampjes.