Meeuwenoverlast in Haarlem

De Vogelwerkgroep heeft haar zienswijze op de broedende meeuwen in Haarlem kenbaar gemaakt aan de wethouder en aan alle raadsleden van de Commissie Beheer. Op 4 april 2013 wordt dit onderwerp besproken. Het CDA en ook andere partijen willen graag dat de gemeente de meeuwen gaat bestrijden. Het standpunt van de gemeente tot nu toe is dat bestrijden van de meeuwen weinig effectief is, duur is en geen structurele oplossing biedt maar alleen verplaatsing van de overlast.

Het idee nu is dat elke burger maatregelen mag nemen op het eigen dak en dat zelf ook moet betalen. De Vogelwerkgroep heeft benadrukt dat meeuwen er in een plaats als Haarlem gewoon
bijhoren!

Lees hier de brief die de Vogelwerkgroep stuurde: Brief meeuwenoverlast in Haarlem

meeuwenposter