Martijn deelt zijn enthousiasme over de Stadsvogeltelling

Martijn Korthorst, onze voorzitter, is één van de organisatoren van de Stadsvogeltelling. Hij doet verslag van zijn telling: Ik ben op pad geweest en ik wil graag mijn enthousiasme delen. Ik woon in de Indische buurt-Noord, een dicht bebouwde wijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Weinig openbaar groen en kleine tuintjes, bepaald geen eldorado voor vogels.

In circa anderhalf uur tussen 10:00 en 12:00 uur ben ik alle straatjes doorgefietst. Ik ontdekte ten eerste verschillende straten die ik in 10 jaar nog nooit had gezien. Qua vogelen was het vooral een uitdaging om de Huismussen te ontdekken (voor de zingende Merels was ik te laat). In totaal heb ik 5 roepende mannen gevonden, heel grappig hoe zo’n normale vogel je blij kan maken bij een nieuwe vondst. Op één locatie was een groepje aanwezig van circa 8 Huismussen. Ik had ook nog enkele mussen net buiten mijn gebied, die heb ik ook genoteerd in waarneming.nl.

 
Huismussen 6 april 2017 Indische Buurt Noord
 
 
 
Ik was heel gelukkig met twee zingende Spreeuwen op twee locaties nabij de Jan Gijzenkade. Die had ik niet verwacht in mijn eigen wijk! Waarschijnlijk foerageren die in de Hekslootpolder. Verder heb ik diverse plekken waar ik verwacht dat er Kleine Mantelmeeuwen gaan broeden. Dus in totaal vier van de tien soorten die we tellen, geen slechte oogst. Later op de dag hoorde ik nog een zingende Tjiftjaf in mijn wijk, super leuk, ook die heb ik op waarneming.nl gezet.
 
Ik ga nog ‘s ochtends vroeg op pad, want ik wil inzicht krijgen in het aantal Merels en hoop nog op een Zanglijster. De Grote Bonte Specht ga ik zeker niet vinden, ook Huiszwaluw kan ik al uitsluiten en later in het seizoen ga ik nog mijn best doen voor Gierzwaluwen, en natuurlijk de meeuwen. Verder zitten er vast nog meer Huismussen en hoeveel merels zouden er in mijn wijk zitten? Ik schat 20 à 30.