Martijn Korthorst neemt voorzittershamer over

Martijn Korthorst is de nieuwe voorzitter van de Vogelwerkgroep. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017 in het Seinwezen nam hij het stokje over van Peter van Holland. Martijn zit al jaren in het bestuur en weet dus precies wat er allemaal speelt binnen de Vogelwerkgroep. Peter van Holland stelde zich niet meer verkiesbaar omdat hij nu druk is met gezin en loopbaan. 

Tijdens de ALV bedankt Martijn Korthorst hem en nam meteen de vergadering over. Eduard Hoek nam afscheid als penningmeester en het bestuur is blij een vervanger gevonden te hebben in de persoon van Bert Kostermans uit Santpoort-Noord. Ook Jan Kuijs nam afscheid uit het bestuur maar blijft gelukkig wel redacteur van de Fitis. Chris Brunner trad toe tot het bestuur. Hij was al vaak aanwezig bij vergaderingen als natuurbeschermingssecretaris.
Algemene ledenvergadering Seinwezen

Foto Peter Davids.