Maatregelen voor duinherstel in Amsterdamse Waterleidingduinen

In de duinen worden maatregelen genomen om unieke natuur te herstellen. Dat is hard nodig. Een overmaat aan stikstofneerslag uit de landbouw, industrie en verkeer zorgt voor teveel aan voedingsstoffen voor de natuur. De maatregelen vloeien voort uit de PAS-afspraken. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.

Duinen groeien dicht

Duinen groeien dicht en unieke planten en dieren die op voedselarme en open plekken voorkomen verdwijnen. Waternet heeft, met financiële steun van de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, maatregelen uitgevoerd zoals maaien, plaggen en exoten verwijderen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, kortweg de AWD. Hiermee wordt veel stikstof uit het duin gehaald. De werkzaamheden in de Zuidduinen van Zandvoort en bij Mikwel nabij ingang Panneland zijn voor de kerst 2016 afgerond.

Ook in 2017 aan het werk

Ook in 2017 zal er gewerkt worden in de AWD, maar de komende maanden niet. De plannen zijn uitgesteld vanwege het risico dat het werk in het broedseizoen nog niet klaar zijn. In het najaar en de winter staan wel weer werkzaamheden op het programma. Er zullen opschietende bomen en exoten verwijderd worden rondom kanalen. Een deel daarvan is al aangestipt maar dit wordt nog nagelopen. Ook in het infiltratiegebied worden exoten verwijderd. Verder staan volgende winter met name werkzaamheden in het Zuid-Hollandse deel (de Haasvelderduinen) en De Blink op het programma.

Meer informatie over Mikwel. Meer informatie over de Zuidduinen.

14908324_545026109034570_6809753270187488856_n