Lukt het ons 10 algemene broedvogels in Haarlem te tellen?

We gaan dit voorjaar 10 algemene broedvogels in Haarlem in kaart brengen. Als alle leden een handje helpen, moet het lukken een volledig beeld te krijgen. Als elk lid een blok rondom zijn/haar huis neemt, komen we een heel eind.

De vogelbevolking in dorpen en steden is sterk in ontwikkeling. De moderne bouwstijl en inrichting van steden blijkt in toenemende mate onaantrekkelijk voor karakteristieke broedvogels als Gierzwaluw, Huiszwaluw en Huismus. Andere vogels doen het daarentegen juist goed in stedelijke gebieden, zoals bos- en watervogels en meeuwen. Hoe het precies zit in Haarlem weten we niet. We hopen op veel belangstelling en tellers zodat we een aantal kenmerkende soorten integraal en vlakdekkend (in 1 of meerder jaren) kunnen gaan tellen! Inzicht in de verspreiding zal helpen bij de bescherming van de stadsvogels.

Tijdens de ledenavond op 22 februari (foto) zijn er al heel wat blokken geclaimd. Binnenkort is er een avond om de rest in te vullen en uitleg te geven. Wil je mee doen? Stuur dan een mail naar Rino Abrahamse (M.J.Abrahamse@ziggo.nl)

Foto Ton Lansdaal 

De foto van de Huismus is van Lars Buckx.