Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (activiteitencommissie@vwgzkl.nl). Waar de lezingen plaatsvinden, wisselt door corona enigszins.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met (bestuurs)leden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen zijn meestal in de Haarlemmer Kweektuin maar door corona ook wel digitaal. Uitnodigingen worden via de email-nieuwsbrief verstuurd.