Lepelaartelling succes, maar er resten nog veel vragen

Foto Piet Munsterman

Zondag 3 mei hebben 20 waarnemers van 6.00-21.00 de in- en uitvliegende Lepelaars geteld van de kolonie bij De Liede. De vraag is waar ze voedsel halen voor hun hongerige jongen.

Wat zijn we te weten gekomen?

De lepelaars vliegen af en aan. We hebben ongeveer 440 vliegbewegingen geteld, wat betekent dat elke lepelaar met jongen minimaal vier keer een portie voedsel komt brengen. Ze vliegen uit naar alle windrichtingen, maar toch vooral noord-oost richting Verenigde Binnenpolder, Houtrakkerbeemden of verder. Waar ze voedsel vandaan halen is niet echt duidelijk. Op Waarneming.nl staan enkele tientallen waarnemingen voor deze gebieden. Hierbij dus de oproep om de komende weken goed rond te kijken en waarnemingen in te vullen.

Oefenende pubers

Maar lang niet alle lepelaars hebben het zo druk. Door enkele exemplaren worden volop takken verzameld en nesten in elkaar geknutseld. De eerste jaars, met hun zwart aan de vleugels, oefenen blijkbaar in het bouwen van nesten.
De tellers vonden het allemaal een bijzondere dag en een leuk onderzoek. Drie uur tellen op een mooie plek leverde verschillende andere leuke waarnemingen op zoals Havik, Bosruiter, Temminck Strandlopers, Sprinkhaanzangers, drie soorten zwaluwen, Koekoek, Slechtvalk enzovoorts.

Regen maar ook droog

De vroege tellers hadden een mooie ochtend, daarna betrok het en van 12.00 – 18.00 regende het in verschillende miezerige hoeveelheden. In de avond trok de hemel open en om 21.00 verscheen een prachtige volle maan in het westen. Het gevarieerde weer en telplezier blijkt uit onderstaande plaatjes.