Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Lepelaarkolonie Lijnden bedreigd – maar nog géén besluit!

De kolonie van Lepelaars en Blauwe Reigers op de rotonde van het Businesspark Lijnden wordt al jaren bedreigd door gemeentelijke plannen om de rotonde te vervangen door een verbreed kruispunt met verkeerslichten. De natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep strijdt al die tijd al tegen dit voornemen. Wij zijn van mening dat een verbrede turborotonde een prima alternatief voor verkeer én natuur biedt. Een turborotonde kan twee keer zo veel verkeer kan verwerken als de huidige rotonde en biedt daarmee voldoende ruimte biedt om het groeiende verkeer uit Amsterdam naar de A9 op te  vangen. In juni 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf ‘laat de rotonde de rotonde’.

Het Haarlems Dagblad van 15 september bericht nu dat de rotonde en dus ook de kolonie toch zouden moeten wijken. Dit bericht is echter voorbarig. De daarin opgenomen informatie klopt niet resp. is verouderd. Er is namelijk nog helemaal geen besluit genomen. Mede naar aanleiding van diepgaande discussies over het uitgevoerde verkeersonderzoek heeft de gemeente besloten nieuw onderzoek uit laten te voeren. Pas als die resultaten beschikbaar zijn zal de gemeente een besluit nemen. De Vogelwerkgroep zal dit zeer kritisch blijven volgen. We worden daarin gesteund door de vereniging van de bedrijven op het businesspark die zich ook fel verzet tegen het verwijderen van de rotonde.