Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Leden Vogelwerkgroep in de media

Twee artikelen op de website van Sovon belichten de werkzaamheden van twee actieve leden van de Vogelwerkgroep.

Han Bucks

Han Buckx werd geïnterviewd over zijn werkzaamheden als zeetrekteller. In het interview laat Han zien wat trektellen allemaal vraagt en inhoudt en vertelt hij over zijn mooiste waarnemingen.

Bonnie van der Hulst

Daarnaast wordt Bonnie van der Hulst , die op verschillende terreinen bezig is met de bescherming en hulp aan vogels, voorgesteld als kandidaat lid van de ledenraad van Sovon voor de regio Noord-Holland Zuid.