Landje van Gruijters heeft 2e broedeiland

Twee weekenden in januari is er keihard gewerkt om een tweede broedeiland te maken in het Landje van Gruijters. Het eerste eiland dat in 2018 was gecreëerd werd druk gebruikt door Visdieven, Kokmeeuwen en wel acht paar Kluten.
Om het nieuwe eiland geschikt te maken voor deze pioniervogels die graag in het Landje komen, zijn er duizenden kilo’s grind naar het eiland gekruid en gevaren. Op het eiland werd het verspreid over het worteldoek om te voorkomen dat er riet gaat groeien. Het was heel zwaar werk. Hulde aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten. We hopen dat er veel paartjes Kluut, Visdief, Kokmeeuw en Kleine Plevier gaan broeden. Leuk is dat diezelfde middag de eerste drie kluten terug kwamen uit het overwinteringsgebied. Prachtig toch!

De aanleg was mogelijk doordat Recreatieschap Spaarnwoude de financiering voor haar rekening nam. Hartelijk bedankt! 
Het eiland is overigens nog niet helemaal klaar. Over een paar weken maken we het af.

Landje-van-Gruijters-Lida-Zaremba-97

Image 1 of 8