Lage waterstanden in 2e Infiltratiegebied AWDuinen

Foto Jacob Bruin

Vogelaars trokken aan de bel bij Waternet omdat het water in het 2e Infiltratiegebied in het broedseizoen erg laag was. Waternet is ook niet blij met deze situatie. Het heeft alles te maken met een lekkage in het transportsysteem dat water aanvoert vanuit de Lek bij Nieuwegein. Van 6 maart tot 6 mei wordt er daarom minder water aangevoerd dan Waternet onttrekt uit het duin. Om de gevolgen voor de natuur te beperken kiest Waternet ervoor om het peil in één deelgebied, het 2e infiltratiegebied, zo ver te laten zakken dat dat gebied droogvalt. Daarmee kunnen ze het peil in de rest van het duin zoveel mogelijk normaal houden. Tegelijkertijd moeten hier en daar ook waardevolle vegetaties natte voeten houden. Waternet compenseert het gebrek aan water deels door grondwater op te pompen. Dat kan maar beperkt vanwege de vergunning.

Straks snel of langzaam opvullen?

De ecoloog van Waternet overlegde met vogeltellers en -ringers over wat het beste is: na de reparatie het gebied zo snel mogelijk vullen met water of juist langzaam? De uitkomst was: zo snel mogelijk zolang er geen zekere nesten liggen, zodat laatkomers (vooral de rietvogels) nog een kans hebben om een legsel te beginnen. Ons lid Nico Rensen ontdekte echter twee paar territoriale Kleine Plevieren in één van de drooggevallen geulen. Als daar nesten liggen, kan het water uiteraard na de reparatie (6 mei) niet opgezet worden. 

Het is een flinke puzzel om de waterwinning veilig te stellen, binnen de kaders van de Natuurwet te blijven én ook zo veel als mogelijk natuurschade te voorkomen die buiten de wet valt. Het is voor zowel natuur als waterproductie allemaal wat ongelukkig, maar Waternet en haar ecologen zullen dit zo goed als mogelijk oplossen. 

Opmerkingen mailen naar (vrijwilligers@waternet.nl)