Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Kleine Mantelmeeuw / Ton Lansdaal

Kleine Mantelmeeuwen vlogen van Casablanca naar Fort Eiland

Van het uitgebreide onderzoek aan Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Scholeksters op Fort Eiland in IJmuiden is het verslag over 2023 verschenen. Het zorgt voor verrassend veel leuke kennis over meeuwen in onze regio. Hulde voor de onderzoekers die dit al sinds 2008 doen.
Met de komst van nieuwe vrijwilliger Mars Muusse is ook de toekomst van dit onderzoek verzekerd. Mars zal de komende jaren het onderzoek geheel overnemen van Fred Cottaar en José Cottaar. Deze kolonie is uitermate geschikt voor het doen van meeuwenonderzoek omdat een groot percentage van de broedvogels is gekleurringd.

Een overzicht van het aantal broedparen vanaf 2001 wordt gegeven in onderstaande grafiek. Het aantal van 100 paar Zilvermeeuwen komt aardig overeen met de laatste 3 jaren, dus de soort blijft nu redelijk stabiel. Het aantal van 1026 paar Kleine Mantelmeeuwen ligt duidelijk boven 2022 (995 paar) maar is weer gelijk aan 2021. Dus ook bij deze soort lijkt een redelijk stabiel aantal paren in de kolonie aanwezig te zijn.

De invloed van storm ‘Poly’ op de kuikens was opvallend genoeg vrijwel nihil. Van ± 30 paar met kuikens die de onderzoekers konden volgen vanaf de vaste wal, was maar een enkeling een kuiken kwijt. Dit gold dan met name voor paren die vlak langs de vloedlijn een kuiken hadden of nog een laat nest hadden dat werd weggespoeld. Ook de Scholeksters deden het redelijk goed met 13 broedpaar, al heeft één paar de kuikens op de westzijde van het eiland verloren door de zomerstorm.

De onderzoekers waren heel blij met de terugkeer in de kolonie van drie Kleine Mantelmeeuwen die in 2019 als kuiken waren uitgerust met een GPS-tracker en nu terugkeerden als volwassen vogels. Twee van de drie vogels hadden de winter doorgebracht in Casablanca in Marokko. De vele vogels met zenders leveren bijzonder veel interessante informatie op. Wetenschappers maakten hier gebruik van voor hun publicaties.

Het meeuwenteam in 2023 van links naar rechts: Mars Muuse, José Verbeek-Cottaar, Marten van Kleinwee (foto) en Fred Cottaar