Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Kennismakingscursus Insecten KNNV

Komend voorjaar organiseert de KNNV een algemene cursus kennis maken met Insecten die ook openstaat voor niet-KNNV-leden. Wil je ook van alles leren over andere beestjes dan vogels, dan is deze cursus misschien iets voor jou?.

De cursus vindt plaats in Thijsse’s Hof op zes woensdagavonden, te weten: 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni. Ieder avond start om 19.30 uur. Daarnaast zijn er drie excursies op de zaterdagen 25 mei, 15 en 22 juni. Tijdens de laatste excursie ga je insecten inventariseren van het Fort Benoorden Spaarndam.

Alle in ons land voorkomende insectengroepen passeren de revue, maar specifieke aandacht wordt geschonken aan bijen, libellen, vlinders en (zweef)vliegen. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende technieken om onderzoek te doen aan de verschillende groepen en worden de cursisten wegwijs gemaakt in het werken met determinatietabellen. Enkele actuele thema’s komen ter sprake.

De inleiders zijn Alfons Vaessen, Dik Vonk en Piet Veel. De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro, daarvoor ontvangt iedere cursist ook een digitaal cursusboek als handleiding bij de cursus.

Aanmelden kan bij: activiteiten@haarlem.knnv.nl en door het storten van 10 euro op NL20 TRIO 0198 4666 25 t.n.v. KNNV-afd. Haarlem e.o. onder vermelding van CURSUS.