Jonge Bosuilen weer present in Kenaupark

Bosuil 2013 Foto Ronald van Zon

Op 4 maart 2014 vonden Andrea Bloem en Mark Hessels drie jonge Bosuilen in het Kenaupark. Net als voorgaande jaren heeft de Bosuil dus weer in het park gebroed. De jonge Bosuilen zijn daarmee ruim een maand vroeger dan vorig jaar. Toen werden ze pas in april rond het nest in de takken gezien. Dit paartje bosuil is in januari begonnen met het leggen van eieren.

Het is gebruikelijk dat de jongen na enkele weken het nest verlaten en rondscharrelen in de takken rondom het nest. De jongen worden gewoon gevoerd. Het loont de moeite om overdag te kijken of ze te zien zijn. Ze zijn iets dieper het park in gesignaleerd dan vorig jaar.

De Vogelwerkgroep heeft bewust de pers gezocht om bekendheid te geven aan dit bosuilengezin, omdat iedereen hier zonder gevaar voor verstoring kan genieten van het jonge gezinnetje. Hier het filmpje dat RTV N-H maakte.

De foto is vorig jaar gemaakt door Ronald van Zon.