De grutto’s zijn weer in ons land. Maar het gaat helaas niet goed met de weidevogels in Nederland. Al jaren lopen de aantallen broedparen schrikbarend achteruit. Dat mag niet zo blijven. Om de weidevogels te redden moet het nieuwe kabinet stevige maatregelen nemen, vóór het te laat is. Verschillende natuurorganisaties hebben daarom eind vorig jaar het Aanvalsplan Grutto gelanceerd met daarin concrete richtlijnen voor een nieuwe aanpak. We roepen alle vogelliefhebbers op om de bijbehorende petitie van Vogelbescherming Nederland te ondertekenen.

https://www.vogelbescherming.nl/petitie-aanvalsplan-grutto

Mocht je meer willen weten over wat het aanvalsplan inhoudt, kun je daarover op dezelfde website nadere informatie vinden.

Wat is de natuur mooi met sneeuw! We konden op 14 februari 2020 prachtig allerlei sporen volgen. Van Hazen, vogels en een vos. Maar de zwakken onder de vogels hebben het dan moeilijk. Indruk maakte de dode Merel die we bij een boom vonden. Via Leyduin kwamen we bij de Oranjekom waar we veel verschillende watervogels zagen: Grote Zaagbekken, een IJsvogel, Houtsnip en Watersnip. Gelukkig konden we even opwarmen in het Koetshuis van Leyduin waar boswachter Jeroen iets vertelde over zijn werk.  (more…)

Wat hebben we weer genoten van de excursie met de jeugd op 10 januari 2021. We waren met negen kinderen en het had die nacht wat gevroren. Het leuke is dat je in de AWDuinen mag struinen. En dat hebben we gedaan. Je komt dan op leuke plekken. De kinderen worden heel blij van de Damherten die zich van dichtbij laten zien. En er zat een prachtige Grote Bonte Specht boven in een (more…)

De IJsvogelwerkgroep gaat nauwgezet volgen wat de vorstweek in februari 2021 voor gevolgen heeft voor de populatie IJsvogels in onze regio. Daarom vraagt de coördinator Letizia Baas elke waarneming van een IJsvogel (buiten de AWDuinen) door te geven via waarneming.nl. Dit helpt de leden van de IJsvogelwerkgroep bij het opsporen van mogelijke nestlocaties en het bepalen van de populatie. Zet erbij welk gedrag is waargenomen. Ga niet zelf op zoek naar nesten!

Florian schreef het verslag over deze leuke vogeltocht:
We waren op 13 december met de vogelwerkgroep een rondje polder geweest. We hoorden een Waterral en fietsten door naar het Landje van Gruijters daar zagen we Wintertalingen toen gingen (more…)

Jeugdvogelclub op stap in polders rond Spaarndam

Florian schreef het verslag over deze leuke vogeltocht:
We waren op 13 december met de vogelwerkgroep een rondje polder geweest. We hoorden een Waterral en fietsten door naar het Landje van Gruijters daar zagen we Wintertalingen toen gingen Continue reading