Jeugdvogelclub vindt veel bijzondere muizen in braakballen

Op 10 februari hebben we in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen uilenballen geplozen. We begonnen met een kort praatje van Nico Jonker. Nico weet alles van kleine zoogdieren en hij onderzoekt waar ze leven door braakballen van Kerkuilen te pluizen. En daarbij hebben wij hem geholpen door braakballen te pluizen van een Kerkuil die broedt in Boerderij Zorgvrij. Met zeven kinderen hebben in totaal 124 verschillende prooien gevonden. Met opvallend veel Noordse Woelmuizen. En ook een Mol, die je zelden vindt als prooi van een Kerkuil. De uilenballen gegevens gaan naar Naturalis en worden verwerkt in het meetnet zoogdieren. Verder vonden we 5 Bosspitsmuizen, 23 Huisspitsmuizen, 4 Rosse Woelmuis, 12 Noordse Woelmuizen, 51 Veldmuizen, 17 Bosmuis en 1 Mol.