Jeugdvogelclub: Eerste Tjiftjaf en de eerste zwemmer

Op een stralende zon dag (8 maart) zwierven we met 13 kinderen door de duinen rond de Oosterplas. Leuk was de eerste Tjiftjaf die we hoorden. Verder was een Zanglijster druk bezig met het lokken van een vrouwtje. Hij zong dat het een lieve lust was. Bij de ‘klimboom’ was de eerste pauze. Via een duinvallei met zingende Boomleeuwerik (lievelingsgeluid van Johan) en een duintop (enkele buizerden) liepen we naar de Oosterplas. Naast vier Grote Zaagbekken, enkele Dodaarzen was er ook een eerste zwemmer. Wat dat is? Dat zie je wel op de foto’s. Brrrrrrr. We hoopten op de baltst van de Buizerd, die bleef weg, maar we zagen wel twee keer een Sperwer laag over komen. Annemarijn, Erwin en Johan