Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Jaaroverzicht 2018 Vogelringstation AWduinen

Voor het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen was 2018 een heel bewogen jaar. Het eerste jaar waarin ze het gemis van Hans Vader hebben gevoeld. Verder het verschrikkelijke overlijden van Herman van Assendelft op 23 april 2018. Dit heeft een hele periode ervoor gezorgd dat ze met behoorlijk gemengde gevoelens op de baan rondliepen.  

Ondanks dit verlies, heeft de ringgroep op ruim 160 ochtenden, 5 avonden en 7 nachten de netten open gehad, waarin gepoogd werd om vogels te ringen. In totaal werden door de ringers en hun assistenten meer dan 5.000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ongeveer 800 uur open gestaan. Fred Koning en assistenten zijn bovendien een aantal dagen actief geweest met het opsporen van nesten en het ringen van roofvogels en uilen in de hele AWduinen.

Het resultaat was ongeveer 6.870 nieuw geringde vogels en ook nog zo’n 1.615 vogels die al een ring hadden. Het jaartotaal, 8.491 komt daarmee in de top 5 van ons Ringstation en van Nederland in 2018. Het soorten totaal was 86.

Jaarverslag 2018 Vogelringstation AWDuinen