Jaar van de Wilde Eend: geef aantal kuikens door

Dit jaar is het Jaar van de Wilde Eend. De eerste eendenkuikens zwemmen zelfs al rond. Dat betekent dat het Jaar van de Wilde Eend nu echt van start gaat. Dit jaar willen Sovon en Vogelbescherming uitzoeken hoe het kan dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? Help mee met het beantwoorden van deze vraag door kuikens te tellen.

Kuikens tellen

Volg vrouwtjeseenden met kuikens en tel de kuikens. Tellingen kunnen makkelijk doorgegeven worden met een speciale app die te vinden is via deze website. Hopelijk kunnen we eind dit jaar met de gegevens over de getelde kuikens de vertaalslag maken naar de populatieontwikkeling: is de kuikenoverleving inderdaad het probleem voor de Wilde Eend? En wat kunnen we vervolgens doen om deze eend beter te beschermen? Hoe meer mensen aan dit project meedoen, hoe dichter we bij de antwoorden op deze belangrijke vragen komen.

Geslachtsverhouding

Ook kunnen jullie meedoen aan een onderzoek naar de geslachtsverhouding onder wilde eenden (en krakeenden en soepeenden). Tijdens het Jaar van de Wilde Eend willen we uitzoeken hoe scheef de verhouding is en of dit een rol speelt bij de achteruitgang van de soort.
Daarom gaan we jaarrond de geslachtsverhouding scoren. Meer over dit deelproject via deze link.

www.jaarvandewildeeend.nl