J.C. Ruigrokstichting kiest voor Landje van Gruijters

Zaterdag 6 mei was een belangrijke dag voor het Landje van Gruijters bij Spaarndam. Dit vogelrijke natte landje van 9 ha kan opgeknapt worden door een flinke gift van de jubilerende J.C. Ruigrokstichting. Tijdens een feestelijke avond in de Philharmonie in Haarlem bleek het Landje gewonnen te hebben in de categorie natuur. Er is nu maar liefst € 50.000 beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de landschappelijke inpassing én de beleefbaarheid en het optimaliseren van het waterbeheer.

Ruigrok stichting jubileumavond in de Philharmonie te Haarlem geperesenteerd door Ziggy Klazes

Prijsuitrijking Ruigrok stichting jubileumavond in de Philharmonie te Haarlem. Foto: René Vervloet

Uit handen van bestuurslid Edzo Huisman mocht Johan Stuart het geld ontvangst nemen namens de vorig jaar opgerichte Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep en van de bewoners van de arken in Zijkanaal B. Deze stichting heeft na goed overleg met het Recreatieschap Spaarnwoude het beheer op zich genomen.

DSCN4059Het bestuur van de nieuwe stichting: Hans Bonfrer (voorzitter, middenachter), Jan Pranger (penningmeester, rechtsachter), Johan Stuart (secretaris, voor). Hans Rozestraten (links achter) is adviseur. Verder zijn betrokken bij het Landje: Annemiek Huneker als coördinator van de vogeltelgroep. En Andrea Bloem. Zij heeft jarenlang de vogeltellingen gecoördineerd, contacten gehad met het Recreatieschap en vogelverslagen en een beheerplan geschreven.