Vervolg Vogelcursus 2020/2021 is vol

De geheel vernieuwde Vervolg Vogelcursus hebben we nu twee keer gedaan en was een groot succes. Daarom starten we deze cursus in het najaar van 2020 weer. De Vervolg Vogelcursus sluit goed aan op de Basiscursus en laat de cursisten kennis maken met vogelonderzoek. De cursisten worden actief betrokken en voeren zelf een veldopdracht uit. De avonden zijn gevuld met uitleg over het veldwerk en bespreken van soorten. Niet de 80 algemeenste vogels van Nederland, we gaan ervan uit dat de deelnemers die redelijk kennen. Nu de wat minder algemene soorten. Door samen te oefenen met vogeltellingen, zoals een broedvogeltelling, een slaapplaatstelling en een trektelling, hopen we dat meer mensen het leuk gaan vinden om mee te doen aan de projecten van de Vogelwerkgroep en Sovon. De cursusleiders zijn: Steve Geelhoed, Eef van Huijssteeden, Berry van der Hoorn, Paul Saager en Johan Stuart.

Vanwege nieuwe zaal ook nieuwe data

Omdat de zaal waar we normaal de cursus geven, te klein is, moeten we opzoek naar een nieuwe zaal waar we makkelijk met 20 personen in kunnen. Die hebben we gevonden, maar dat betekent wel nieuwe data (helaas): dinsdagavonden: 6 oktober, 10 november, 15 december, 12 januari, 9 maart, 13 april. De veldwerkdagen/excursies zijn op deze ochtenden: zaterdag 10 oktober, zaterdag 14 november, zaterdag 19 december, zondagmiddag 17 januari 2021, zaterdag 27 maart en zaterdag 17 april. De laatste dag sluiten we af met een excursie in de Kennemerduinen en met presentaties van de eigen veldopdracht in het Bezoekerscentrum.

Plaats

De avonden worden gehouden in de Hart van Haarlem (zaal 02), Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Parkeren kan in parkeergarage op het Houtplein. De excursies zijn in de natuurgebieden rondom Haarlem.

Kosten en aanmelden

Leden van de Vogelwerkgroep betalen € 40 per persoon, niet-leden € 57,50. U kunt zich opgeven bij Claudi Boersbroek, liefst op het emailadres. Maak het bedrag over op NL78 INGB 0007225504 t.n.v. Claudi Boersbroek te Heemstede, o.v.v. Vervolgcursus 2020 en de naam van de cursist. De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. Omdat we de groep wat kleiner willen houden dan vorige jaren, is de inschrijving gesloten. De cursus is met 17 personen vol!