In 2016 geen Bonte Kraai, wel Ralreiger

Lars Buckx heeft de vogelwaarnemingen in 2016 op een rijtje gezet. We zijn tot een aantal van 270 soorten gekomen, exclusief escapes en exoten. Dit is een gemiddeld jaar want vanaf 2000 worden er gemiddeld 269 soorten per jaar waargenomen in de regio. Er kon dit jaar één nieuwe regiosoort worden genoteerd: de Ralreiger. Op 4 juni werd de vogel ‘s nachts roepend opgenomen door Arnoud van den Berg over zijn huis in Santpoort-Zuid. Hiermee komt het aantal waargenomen soorten in de regio op 376. Andere hoogtepunten dit jaar waren de groep van vijf Roodhalsganzen die op 4 december over de Zuidpier vloog (tweede waarneming voor de regio), een Vale Gier die tussen 19 en 21 mei rondhing in de Kennemerduinen (tweede waarneming voor de regio), een Griel die op 24 mei werd waargenomen bij Schiphol en een Witkopgors die 23 november werd ontdekt in het duin bij de Zuidpier.

Geen echte herfststormen

2016 is het eerste jaar dat er geen Bonte Kraai werd waargenomen in de regio. De soort werd al steeds zeldzamer, maar een jaar zonder waarneming was nog niet eerder voorgekomen. Ook de Matkop werd voor het eerst sinds 2000 niet gezien. In de herfst bleven de echte najaarsstormen uit waardoor Vale Pijlstormvogel, Vorkstaartmeeuw en Rosse Franjepoot op de lijst ontbreken. Voor zowel Vorkstaartmeeuw als Rosse Franjepoot was het pas het 3e jaar sinds 2000 dat de soort niet werd waargenomen, voor Vale Pijl de 4e keer. Ook de overige zeevogels zoals Vaal Stormvogeltje, Kleinste Jager en Noordse Stormvogel werden maar een enkele keer waargenomen.

Sinds lange tijd wel gezien

Soorten die sinds lange tijd wel weer werden waargenomen waren de Witoogeend (sinds 2005), Iberische Tjiftjaf (sinds 2010), Pallas’ Boszanger (sinds 2012) en de Roodkopklauwier (sinds 2012).

Ik ben benieuwd wat het nieuwe jaar ons voor verassingen gaat brengen en ik moedig iedereen aan om lekker veel naar buiten te gaan, vogels waar te nemen èn door te geven via www.waarneming.nl!

Lars Buckx

Foto: Appelvink van Koos Dansen