In 2015 meer soorten gezien dan gemiddeld

Zoals elk jaar houdt Hans Groot bij hoeveel vogelsoorten er afgelopen jaar in de regio Zuid-Kennemerland zijn waargenomen. In totaal gaat het om 271 soorten, exclusief twee beoordeelsoorten, Izabeltapuit en Vale Gierzwaluw. Officieel tellen deze twee nog niet mee, want de gevallen moeten nog beoordeeld worden door de CDNA. Maar er is geen twijfel dat deze 

ontdekkingen van Rutger Rotscheid respectievelijk Dick Groenendijk niet aanvaard worden. Er zijn goede foto’s gemaakt, dus de documentatie is in orde. De Vale Gierzwaluw betrof de enige nieuwe soort voor de regio, waarmee de teller nu op een respectabel aantal van 375 uitkomt. De Izabeltapuit was de tweede voor de regio (na september 2000).

273 verschillende soorten gezien

Je kan dus zeggen dat er in 2015 273 soorten in de regio zijn waargenomen. Dat is een mooi aantal; iets hoger dan het gemiddelde van 269 soorten in de periode 2000-2015. Naast eerder genoemde soorten waren de meest opvallende soorten: Witbuikrotgans, Stormvogeltje, Koereiger (eerste keer dat deze soort door meerdere vogelaars is gezien), Steltkluut, Reuzenstern, Papegaaiduiker, Scharrelaar (tweede waarneming voor de regio, na mei 1982), Hop, Kortteenleeuwerik, Siberische Boompieper, Zwartbuikwaterspreeuw, Woestijntapuit (ook al van Dick Groenendijk; de eerste waarneming sinds 2005), Bergfluiter (vangst op VRS Van Lennep), Kleine Vliegenvanger, Buidelmees, Roze Spreeuw, Dwerggors en de eerste Grauwe Gors sinds 2002.

Geen Fraters meer

Er waren weinig opmerkelijke soorten die ontbraken. Opnieuw geen Grauwe Franjepoot en dit jaar ook geen Kleinste Jager. Frater is al sinds 2013 niet meer met zekerheid in de regio vastgesteld. Zomertortel houdt het nog steeds vol met enkele waarnemingen. Er was dit jaar, notabene op Tweede Kerstdag, één waarneming van Grote Barmsijs.
Dit was het laatste jaaroverzicht dat Hans Groot gemaakt heeft. Vanaf nu neemt Lars Buckx (lars.buckx@planet.nl) de honneurs waar wat betreft het registreren van vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland. Hans, hartelijk bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan!