In 2014 zeker 265 vogelsoorten vastgesteld in regio

Elk jaar maakt Hans Groot een overzicht van de waargenomen vogelsoorten die in het afgelopen jaar zijn waargenomen in de regio van de Vogelwerkgroep. Die regio is Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Hans Groot: Qua aantal soorten was het een jaar dat iets onder het langlopende gemiddelde van ruim 268 soorten lag, namelijk 265 soorten. Hierbij zijn enkele soorten niet meegeteld die nog door de CDNA aanvaard moeten worden. Het gaat om Siberische Boompieper, Humes (Siberische) Braamsluiper, Raddes Boszanger (foto rechts) en Bergfluiter. De Siberische Boompieper en Raddes Boszanger zijn goed gedocumenteerd en gaan het dus zeker halen. Bij de Humes hangt het af van DNA-onderzoek aan de verzamelde veertjes en bij de Bergfluiter speelt mee dat oorspronkelijk de determinatie uitging naar Balkanbergfluiter. Zeer waarschijnlijk is het toch een Bergfluiter.

De twee topsoorten waren de eerste Vale Gier voor de regio en de tweede Kleine Klapekster ooit. Andere goede soorten waren Witbuikrotgans, Kwak (zeer fotogeniek), Zwarte Ibis, Steppekiekendief, Steltkluut, (broedgeval) Bijeneter, Roodstuitzwaluw, Noordse Nachtegaal (vangst), Orpheusspotvogel (vangst), Bruine Boszanger, Kleine Vliegenvanger en Buidelmees.

Er waren weinig opvallende missers. Er werd dit jaar geen Vale Pijlstormvogel gezien, maar het was sowieso een zeer matig zeevogeljaar met slechts een handjevol waarnemingen van Noordse en Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Stormvogel en Vaal Stormvogeltje. Ook werd er geen Grauwe Franjepoot gezien.

AB_20140508_CecropisdauricaKDBloemendaal5140 (2)

Roodstuitzwaluw, Huiszwaluw en Boerenzwaluw zaten op 8 mei 2014 op hetzelfde takje bij het Vogelmeer. Foto Arnoud van den Berg.

Wat zal 2015 brengen? Nog meer nieuwe soorten? De teller voor het totaal aantal vastgestelde soorten in de region staat nu op 374 soorten! Maar worden er nog Zomertortels gezien? In 2014 waren er slechts 5 waarnemingen, waarvan 4 van overtrekkende vogels.

En vorig jaar maar één betrouwbare Matkop waarneming. Enfin ik moedig iedereen aan om lekker veel naar buiten te gaan, vogels waar te nemen èn door te geven via waarneming.nl. Veel plezier en succes! Hans Groot (beeksma.groot@hetnet.nl).