Nieuwe coördinator IJsvogelwerkgroep en drie wanden

Deze winter leggen mensen van de IJsvogelwerkgroep drie nieuwe ijsvogelwanden aan. Ook gaan ze een dag op pad om gezamenlijk de bestaande ijsvogelwanden te controleren en zo nodig te voorzien van een extra deklaag en leem in de broedgangen. Hennie Miltenburg coördineert deze veldactiviteiten. We zijn ook blij dat we een nieuwe coördinator hebben gevonden voor de IJsvogelwerkgroep: Letizia Baas neemt het stokje over van Peter Davids. 

De locaties van de nieuwe ijsvogelwanden zijn:
– Landgoed van Ekogron in Santpoort-Zuid (foto)
– Vogelbos Eindenhout in Haarlem
– Randweg nabij landgoed de Beek in Bloemendaal
De financiering en aanschaf van materiaal is mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groenfonds van Provincie Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Landschap Noord-Holland.

IJsvogelwand Santpoort / Hennie Miltenburg