Huis van het Wester in AWDuinen open voor mens én dier

Wat doe je met een historisch pand midden in de AWDuinen dat op instorten staat. Slopen of opknappen? Waternet koos voor het laatste. De Vogelwerkgroep en een vleermuisdeskundige werden betrokken om het huis ook geschikt te maken voor dieren. Nu is het klaar en staat het te pronken aan het eind van de Duizendmeterweg.

Aan en in het pand zijn voorzieningen gemaakt voor Gier- en Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Spreeuw en mussen en zijn er vleermuiskasten opgehangen. Het voormalige toilet is ingericht als vlinderoverwinteringsplek en de kelder is geschikt gemaakt voor overwinterende amfibieën. De eerste Rugstreeppadden hebben er al gebruik van gemaakt.

Het Huis van het Wester was rond 1890 de dienstwoning van de waterpompmachinist. Destijds stond daar namelijk een machinepompgebouw waar hij de stoompompen bediende. Tot 1917 woonde hier machinist Pool met zijn familie. Vanaf 1924 werden de pompen elektrisch aangedreven en was er geen machinist meer nodig. De stoompomp pompte het water uit het Westerkanaal naar het Zwarteveldkanaal of het Barnaartkanaal, waar het uitstroomde in de Oranjekom. Het Huis van het Wester is het enige huis in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Veel huizen en boerderijen zijn tijdens de oorlog door de Duitsers verwijderd.

Het huis is deels opengesteld als landschapskijkhut. Ons lid Leo Clijsen houdt bij welke dieren gebruik maken van het huis. De gegevens worden naar Waternet gestuurd.