Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

“Het was een superleuk avontuur met Lars Buckx”

Op zondag 13 september mochten we met vijf kinderen op bezoek komen op het Ringstation in de Kennemerduinen. Tom en Gijs Wilmink schreven het verslag:

We zijn op zondag 13 september met Lars mee gegaan; het was erg leuk en interessant. We liepen naar het vogelringstation toen zagen we nog een roodborsttapuit en liepen verder.  Het was een klein vierkant gebouwtje met een paar ramen en twee bedden om te overnachten. Er waren twee kamers. In een kamer werden 4 netten bestuurd met 4 stokken en enorm veel geluidsapparatuur. Hij legde ons alles uit hoe ze het daar deden. Hij liet een paar vogeltjes zien: het zwartkopje V+M. En het vuurgoudhaantje M. Er waren een paar zakjes en Lars pakte er een uit.

Eerst werd er gekeken hoe oud en of het een mannetje of een vrouwtje was. Daarna werd hij geringd en gekeken naar de vleugellengte. Daarna naar het vet op een schaal van 0 t/m 5 (rood niet vet en geel wel vet). En dan werd hij gewogen in een kokertje met zijn kopje naar beneden. En dan werd hij losgelaten en vloog hij weg. Het waren vooral de zwartkopjes. Maar ook de grote bonte specht en de graspieper en de vuurgoudhaan. Zelf vond ik het goudhaantje erg gaaf hij had zo’n mooie kuif/kroon die hij overeind kon zetten en het leek net een gele bliksemschicht: heel snel.

Daarna gingen we nog even met Johan en Annemarijn naar het strand en kregen we de opdracht om 6 verschillende soorten schelpen te verzamelen. Dat lukte iedereen. Evie had ook nog een oude munt gevonden tijdens het zoeken. Verder was het een super leuke ochtend! Tom en Gijs