Herten en vleermuizen, bijna geen vogels

Het is leuk om te melden dat is een oud lid van de jeugdvogelclub zich heeft aangemeld als leiding. Lars Visser loopt bij ons stage voor zijn opleiding in Velp. We gingen zondag 9 januari 2016 met acht kinderen naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Heel veel vogels hebben we niet gezien wel natuurlijk de damherten en, heel bijzonder, enkele vleermuizen. Er zijn namelijk een aantal bunkers waar je in kan kruipen. Omdat het zo warm is, ontdekten we in de vrij open bunkers een aantal overwinterende vleermuizen. Heel bijzonder om dat te zien. Natuurlijk hebben ze niet verstoord en sliepen ze gewoon door. Ook hebben we gedigiscoopt. Dat is het fotograferen door de telescoop. Dat leverde enkele leuke hertenplaatjes op. Lars, Annemarijn, Erwin, Anne, Johan