Kluteneilandjes Landje van Gruijters zijn hersteld

Terwijl de Kluten al weer terug zijn op het Landje van Gruijters in afwachting van het broedseizoen, verzamelt zich een klein groepje mensen in werkkleding bij de overblijfselen van het betonnen vogelscherm. Reden van het treffen is het plan de eilandjes voor de Kluten te herstellen. De oude eilandjes, waar ze de afgelopen twee jaar succesvol op gebroed hebben, zijn zo ver afgeslagen en verspoeld dat er niets meer van over is. Met toestemming van het Recreatieschap mogen we de Kluten een handje helpen.

Eigenlijk hoor je dit soort werk buiten het broedseizoen te doen, dus vóór half maart. Maar het waterpeil maakt het helaas onmogelijk eerder in het jaar te beginnen. Het plan de campagne is snel gemaakt. Hans heeft het grondig voorbereid: ringen van hard plastic verankeren we in de blubber en storten we vol met grond. Landschap Noord-Holland heeft waadbroeken, scheppen, emmers en kruiwagens geleverd. Wij hoeven het alleen bij elkaar op de goede plaats zien te krijgen. Nadat we de plekken van de eilandjes bepaald hebben, wordt met vereende krachten de grond op de aanhanger, in de kruiwagens, in de emmertjes, lopend door de bagger, in de ringen gestort. Nooit gedacht dat er zoveel emmertjes grond in een ring met een doorsnede van 1 meter en hoogte van 10 cm gaan. Onze ruggen en handen hebben het geweten.

Onderwijl is het prachtig weer. De Kluten, Grutto’s, Tureluurs en Bergeenden komen regelmatig een kijkje nemen wat daar nou toch allemaal gebeurt. Zelfs een paartje IJsvogels en Lepelaars nemen in het voorbijgaan even polshoogte.

Om 3 uur ’s middags liggen er 2 grotere en 1 klein eilandje. De grotere eilandjes bestaan uit meerdere, aan elkaar geregen ringen. Zo zijn ze wat meer bestand tegen de afslag van het water. Nu maar afwachten of de Kluten ze net zo mooi vinden als wij trots zijn op ons werk. Afhankelijk hoe de eilandjes de Kluten bevallen, maken we een plan voor volgend jaar.

Hans, Jan, Johan, Eef, Nico, Marga, Ibo, Mark; hartelijk dank voor jullie inzet, alle goede ideeën, de heerlijke frisdrank en koeken!. Hans, bedankt voor de voorbereidingen en al het werk achteraf. Marga, op de broodjes zalm hebben we het helemaal af kunnen maken. Tenslotte Adriaan; bedankt voor het vertrouwen en de toestemming.

Andrea Bloem, coördinator vogeltellingen Landje van Gruijters

PS. Op zondag 19 april blijkt dat het eerste paartje Kluten al een eilandje inspecteert. Ook de Bergeenden vinden het fijne eilandjes……