Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Weiland Binnenduinrand Vogelenzang

Help verstening landschap te voorkómen

Plaats vóór 31 juli je zienswijze op de website van de provincie. Je kunt daarbij gebruik maken van een voorbeeldtekst.

Onze leefomgeving dreigt sluipenderwijs steeds meer te verstenen. De mooiste gebieden in onze provincie zijn tot nu gelukkig via de Omgevingsverordening beschermd. Daarmee is het gelukt om woningbouw in Bijzondere Provinciale Landschappen zoals Waterland, de binnenduinrand of de Schermer te voorkomen. De provincie dreigt deze bescherming nu aanzienlijk te versoepelen. Help je mee om dat te voorkomen?