Help mee speuren naar gemerkte scholeksters

In 2016 is een groot onderzoek gestart naar de afname van scholeksters. Liggen de problemen in het overwinteringsgebied, in het broedgebied of in beide? Dit onderzoek heet CHIRP. Er zijn deze winter meer dan 700 Scholeksters gemerkt met kleurringen. 40 vogels hebben ook een zender met GPS gekregen. Het wel en wee van die gezenderde vogels kan hier gevolgd worden.Een belangrijke reden om zoveel Scholeksters te merken en te zenderen is om na te gaan of de Scholeksters met een slechte conditie later gaan broeden en minder jongen groot brengen. Dat zou betekenen dat het lage broedsucces niet alleen te maken heeft met problemen in het broedgebied, maar ook met problemen in het overwinteringsgebied. We komen daar alleen achter als we die gemerkte vogels in de broedtijd weten op te sporen. Alle hulp is daarbij welkom.

Op dit moment trekken de Scholeksters massaal van de overwinteringsgebieden in Waddenzee en Delta naar de binnenlandse broedgebieden. Ze verzamelen zich eerst in grote groepen, vaak bij water, zoals de oever van een plas of kanaal, of een steiger. Op deze zogenaamde sozen zijn de vogels heel goed af te lezen en vaak lukt het ook om foto’s te maken. Die waarnemingen kun je invoeren op de android app. De ingevoerde waarnemingen kun je uploaden naar wadertrack en daar kun je ook foto’s (< 1 mb) aan de waarneming toevoegen (je kunt ook waarnemingen direct invoeren in wadertrack trouwens als je in het veld liever met een notitieboekje werkt). Als je de waarneming hebt geüpload kun je zowel in de birdring app als in wadertrack de volledige life history zien. Als je inzoomt op die kaart kun je zien waar bij jou in de buurt sozen zijn waar gekleurringde scholeksters zouden kunnen zitten.

Als je een waarneming van een vogel invoert die geringd is in het kader van CHIRP, dan krijgen wij meteen een seintje en kunnen dan op zoek naar het mogelijke broedterritorium. Dat is lang niet altijd makkelijk te vinden en alle hulp daarbij is zeer welkom.

Kortom: gekleurringde Scholeksters gezien? Meld ze! Voor vragen kun je mailen naar Bruno Ens (bruno.ens@sovon.nl) of Magali Frauendorf (m.frauendorf@nioo.knaw.nl)