Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Ons ere-lid Hans Vader is overleden

Ons ere-lid Hans Vader is maandag 13 november overleden. Hij was al zeker een jaar ziek. Hans was een zeer actief lid binnen de Vogelwerkgroep en dat al vanaf de jaren zestig. Hij telde broedvogels en wintervogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen, hij was de stuwende kracht op het ringstation in de AWDuinen en hij verzorgde jarenlang ons verenigingsblad de Fitis. Hij was niet alleen ere-lid en dragen van de Gouden Fitis binnen onze Vogelwerkgroep, maar ook door Sovon en Vogelbescherming was hij onderscheiden.

We zullen hem missen! We wensen Margriet en verdere familie heel veel sterkte. In de Fitis verschijnt een uitgebreidere beschrijving van het leven van Hans Vader. Antje Ehrenburg heeft ook namens de Vogelwerkgroep gesproken tijdens de uitvaart.

Johan Stuart namens het bestuur van de Vogelwerkgroep

Lees hier wat de Sovon directeur schreef over Hans Vader.