Handhavingsverzoek tegen Fieldlab Mudrace in het broedseizoen afgewezen.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer tegen de te houden Mudrace op 8 mei a.s. Helaas heeft de gemeente binnen één dag een omgevingsvergunning verleend.

Wat is hier aan de hand? In het recreatiegebied Groene Weelde wordt een Fieldlab Mudrace georganiseerd. De race gaat ook pal langs bosschages en langs oevers van watergangen waar momenteel veel vogels nestelen. De gemeenteraad heeft in grote meerderheid een motie aangenomen om deze extra race op het hoogtepunt van het broedseizoen niet door te laten gaan. Echter, de betrokken wethouder meent geen rechtsgrond te hebben om deze race te verbieden. 

De Vogelwerkgroep heeft geconstateerd dat dit niet juist is. Het bestemminsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde bevat bepalingen waar evenementen wel of niet mogen plaatsvinden. In de rustige delen, behorend tot het NatuurNetwerk Nederland, zijn evenementen helemaal niet toegestaan. De geplande modderloop gaat echter in belangrijke mate juist door die gebiedsdelen. De wethouder heeft dus wel degelijk een goede reden, of zelfs een verplichting, om de Mudrace niet door te laten gaan.

Helaas, binnen één dag heeft het college aan de organisator een omgevingsvergunning verleend om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Hier is toch wel een zeer uitzonderlijke procedere gevolgd. Want, welke gewone burger krijgt het anders voor elkaar om binnen één dag toestemming te krijgen om op een essentieel onderdeel te mogen handelen in strijd met het bestemmingsplan? Ook het recht van bezwaar van burgers is geschonden. De vergunning is op een zo laat tijdstip aangevraagd en verleend dat belanghebbenden praktisch gezien daartoe geen mogelijkheid meer hebben. Naar het oordeel van de Vogelwerkgroep is de verleende vergunning bovendien op onjuiste gronden verleend. Volgens de Provinciale Omgevingsverordening had eerst een toetsing door een deskundige moeten plaatsvinden en dat is niet gebeurd. De Vogelwerkgroep gaat dit bij de gemeenteraad aanhangig maken.