Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Grutto’s, rammelende Hazen en een dode Karper

Op 9 april 2023 stond een wandeling van de Hekslootpolder naar het Landje van Gruijters op het programma van de Jeugdvogelclub. Op deze paasochtend waren er 8 deelnemers waaronder twee nieuwe jongens. Het begon al leuk met een onverwachte waarneming van een Dodaars. Even verderop konden we mooi Krakeend, Smient en Wilde Eend naast elkaar vergelijken. Twee Rietzangers lieten zich wel horen maar niet zien. Gelukkig zagen we er later wel een in een boompje zitten. Zingend samen met een Rietgors.

Ook leuk was de IJsvogel die keurig bij zijn nestingang bleef zitten zodat iedereen hem door de telescoop kon bekijken. Op de natte plekken in de Heksloot waren tal van vogels te zien: Grutto’s, Kieviten, Tureluurs, Kluten en Kokmeeuwen. Drie Witgatjes vlogen over. Maar ook interessant was de dode Schubkarper in het water. Een enorm beest dat even nader bekeken moest worden. Ook 8 rammelende Hazen trokken onze aandacht. Wat een geweld! We eindigden in het Landje van Gruijters waar we nog mooi twee Blauwborsten zagen en een Watersnip.