Grielen in de Kennemerduinen en in de AWDuinen

De Griel broedt sinds 1957 niet meer in onze duinen. Toch kunnen we van deze soort genieten via oude foto’s en filmbeelden die onlangs zijn bewerkt en op internet zijn gezet. We kunnen hier over beschikken door Ruud Vlek, medewerker van de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam. Deze bibliotheek ontvangt van allerlei kanten schenkingen met natuurhistorisch foto- en filmmateriaal. De stichting probeert dit materiaal zo goed mogelijk onder te brengen in professionele museum- en archief-instellingen (zoals het Nederlands Fotomuseum, de Stichting voor Beeld & Geluid en regionale musea en archief- instellingen). Nu is een deel van dit materiaal gedigitaliseerd en kunnen de beelden getoond worden.

Dit filmpje toont een foto- en filmcompilatie van Adolphe Burdet over Grielen in de Kennemerduinen (1907-1935). Adolphe Burdet (1860-1940) was pionier van de Nederlandse vogelfotografie en was de eerste Nederlandse vogelfilmer. Na de Eerste Wereldoorlog, rond zijn 60e jaar, begon hij ook een grote reeks van Nederlandse broedvogels te filmen. Daaronder de nestelende Grielen op het landgoed van de familie van zijn vrouw Olga van der Vliet (1858-1941) in de Kennemerduinen.

Dit filmpje geeft een overzicht van de broedgeschiedenis van Grielen in de Amsterdamse Waterleidingduinen in de periode 1903-1957. Met foto’s, films en tekeningen van Freek Bloem, Gerrit Bos, Piet Cornet, Marc van Geene, François Haverschmidt, Klaas Hulsbos, Kees Koeman, Henk Schoorl, Henk J. Slijper, Paul Louis Steenhuizen, Jan P. Strijbos, Joop Strijbos, Jaap Taapken, Gé Traanberg en Cor Wijnaendts. Met een foto van het eerste grielennest in Nederland.

Met dank aan Ruud Vlek van de Heimans en Thijsse Stichting en Hetty Litjens voor de montage.

Still uit de filmcompilatie