Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Graag aandacht voor gedragscode bij nesten

Soms dreigt het gevaar dat nesten worden verstoord door vogelaars en met name fotografen. Via sociale media worden locaties van nesten verspreid waardoor al gauw veel mensen komen kijken en fotograferen. Vogelnesten zijn strikt beschermd en mogen geen toeristische attractie worden! De meeste mensen zullen te goeder trouwe handelen. Maar meer onervaren vogelaars en fotografen weten vaak (nog) niet zo goed hoe zich te gedragen bij een nest. Wij ls Vogelwerkgroep verwijzen daarom graag naar de Gedragscode die Vogelbescherming Nederland op de website heeft staan.

Spreek vooral ook anderen er op aan en geef voorlichting; op de lange termijn waarschijnlijk de beste manier om verstoring te voorkomen.