Geen Zwarte Ruiter en Steltkluut, wel een Snor

Als begeleider van de Jeugdvogelclub wil je de kinderen graag bijzondere soorten laten zien. Maar dat lukt niet altijd. Zondag 14 april fietsten we door de polders rondom Spaarndam. Op waarneming.nl had ik gezien dat we kans maakten op Zwarte Ruiter in zomerkleed en een paartje Steltkluut. We maakten een fietstocht door de Hekslootpolder, langs het Landje van Gruijters, door Verenigde Binnenpolder tot aan het Vogelkijkhut De Smient. We zagen Rietzanger en Rietgors in de Heksloot, Bergeenden op de ‘bunkers’, veel Kluten, Grutto’s en Wintertalingen in de Gruijters en een Lepelaar bij de Stompe Toren. De Zwarte Ruiter en Steltkluut hebben we niet gezien, maar wel veel andere soorten. Meest bijzondere en een nieuwe soort voor kinderen was de Snor.  

In totaal hebben we 52 soorten gezien. Vooraf maakten de kinderen een schatting van het aantal dat we zouden zien. Dat verliep van 31 tot 66 en Erwin won met zijn schatting van 51. Johan Stuart