Geen wisenten maar wel veel andere dieren

Zondag 8 september verkenden we de duinen bij Zandvoort. Kraansvlak heet het gebied waar we door heen liepen. We zouden eigenlijk het wisentengebied in gaan, maar de opening was uitgesteld. We hebben geen wisenten gezien wel heel veel andere beesten. Het begon al met honderden slakken in alle maten op het pad. Het had namelijk flink geregend. Ook sprongen er een aantal zeer zeldzame mini rugstreeppadjes rond. Ook de vogels lieten zich bekijken. Vinken, groenlingen, braamsluiper, graspiepers, witte kwikstaart en opvallend veel roofvogels. Een sperwer zat zijn veren te poetsen, een havik schoot langs en een buizerd trok samen met een bruine kiekendief naar het zuiden. Het is immers trektijd. Het meest bijzondere beest vloog langs toen we alweer terug liepen. Een oranje luzernevlinder! Normaal super zeldzaam, dit jaar vanwege de warme zomer wat vaker gezien. Het was een gezellige ochtend met acht kinderen en dikke vakantieverhalen!

no images were found