Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Geen olievogels meer op het strand

Gelukkig eens goed nieuws over het milieu: er gaan in de Noordzee bijna geen vogels meer dood door stookolie. Eind vorige eeuw waren vrijwel alle op onze kust aangespoelde Zeekoeten met olie besmeurd, tegenwoordig is dat hooguit een fractie. Het officiële Europese beleidsdoel: “hooguit 10% van de Zeekoeten met olie besmeurd in 2030”, is al in 2020 daadwerkelijk bereikt. Beleid kan dus effectief zijn!

Om olievervuiling op de Noordzee te meten werd er gekozen voor een bijzondere methode: het percentage olieslachtoffers van op het strand gevonden Zeekoeten. Dit werd bepaald met behulp van talloze vrijwilligers waaronder leden van onze Vogelwerkgroep. Er werden stukken strand afgezocht op dode vogels. Die werden gecontroleerd op olie in de veren. Dit onderzoek vond plaats onder leiding van Kees Camphuysen van het NIOZ. Later had het zoeken naar dode vogels (stookpieten genoemd) bij ons geen zin omdat er geen vogels meer op het strand lagen. Ze werden waarschijnlijk door vossen ’s nachts van het strand geplukt en in de duinen opgepeuzeld. Op de eilanden gaat het zoeken naar dode vogels nog steeds door.

In het rapport van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel wordt geconstateerd dat wat betreft de olievervuiling van de Noordzee, de doelstellingen zijn bereikt: een schone Noordzee. De ommekeer begon rond 1990, als gevolg van een combinatie van strengere controles op zee, educatie en aanpassingen aan schepen, nam het niveau van olievervuiling op zee steeds sneller af. Nu nog werken aan de vervuiling van de Noordzee met parafine, plantaardige olie en plastics. Ook het risico voor een olie-incident (door een aanvaring of een stranding) blijft uiteraard aanwezig.

Bron: Camphuysen C.J. 2019. A decline in oil rates consolidated: Monitoring and assessment of the proportion of oiled Common Guillemots in The Netherlands: winter 2018/19.

Meer informatie

Artikelen in Fitis over dit onderzoek