Geen modderloop in broedseizoen!

In de Haarlemmermeer, in het groengebied uit de tijd van de Floriade, wordt al enkele jaren een modderloop gehouden. De duizenden deelnemers doen allerlei sportieve activiteiten in de modder: hardlopen, obstakels overwinnen, door waterpartijen, modderige hellingen beklimmen. Zie trailer. Er doen duizenden mensen aan mee die daar tot € 90 voor betalen. Deze loop werd altijd aan het einde van de winter gehouden maar dit jaar werden wij onaangenaam verrast door het bericht dat de loop op 22 en 23 april zal plaatsvinden. De enige reden die daarvoor kan worden verzonnen is nóg meer deelnemers trekken. Hoewel we waarschijnlijk geen wettelijke gronden hebben om de tocht tegen te kunnen houden, doet de Natuurbeschermingscommissie toch een beroep op het gezond verstand van de gemeente Haarlemmermeer. Want er is geen enkele noodzaak om dit evenement tijdens het broedseizoen te laten plaatsvinden. Een modderloop met naar verwachting 15.000 deelnemers is een ontwrichtende gebeurtenis voor alles wat op dat moment broedt en bloeit.

CCE08022017