Geen Landal Greenpark bij Fort benoorden Spaarndam

Het plan om een Landal Greenpark in en rond Fort Spaarndam Noord te vestigen gaat niet door. Recreatieschap Spaarnwoude en de projectontwikkelaar Esbi Bouw stoppen de onderhandelingen. De projectontwikkelaar kan bij op basis van de ‘gegeven kaders’ het park niet redabel maken. Dit heeft te maken met de gevraagde pachtsom en alle maatregelen die genomen moeten worden om het park in de passen in het landschap. Het bestuur van de Vogelwerkgroep is blij, door alle bezoekers van het park zou de natuur flink verstoord worden. De IJsvogel zou geen rust meer krijgen rond zijn nest in de fortgracht. En we hoeven ons geen zorgen te maken over de vogels van het Landje van Gruijters.

Punt van zorg is de staat van onderhoud van het Fort. Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude beraad zich nu op andere mogelijkheden. Hoofddoelstelling blijft behoud door ontwikkeling: restauratie, duurzame instandhouding en toegankelijkheid van het fort.
Landalgreenpark (2)

Artist impression van het Landal Greenpark tussen het fort en Velserbroek.