Gaan spreeuwen zorgen voor mooie sportvelden in Haarlem?

Spreeuw zingend bij nestholte / Johan Stuart

Ons lid Bram Cuppen werkt bij SRO als onderhoudsmedewerker op de sportvelden in de gemeente Haarlem. Op een aantal sportvelden hebben ze veel last van emelten en engerlingen die de wortels van het gras opeten. En ook van de kraaien en kauwtjes die de velden overhoop halen op zoek naar die larven. Omdat spreeuwen geen schade maken aan de velden bij het zoeken naar de larven is er samen met Agros, Marcel Tabbers en Ton Lansdaal een project gestart om spreeuwen naar de sportvelden te lokken door nestkasten op te hangen. De cliënten van Agros hebben zo’n 50 prachtige spreeuwenkasten gemaakt.

Bram en zijn collega Frits van Huffel nodigden mij uit om locaties voor de kasten te kiezen. Dat leverde een interessante wandeling op over diverse sportcomplexen. Samen kwamen we tot de volgende aanbevelingen:

per sportveldcomplex zijn er een aantal plekken waar de kasten opgehangen kunnen worden. Groepsgewijs ophangen (het is een koloniebroeder) op ongeveer 4 meter hoogte met de opening richting het noordoosten is het beste. Ik gaf ze nog de tip om de kasten te nummeren zodat je ze makkelijker kunt monitoren. Het is natuurlijk leuk als je volgt of het project een succes is.

Wel moest is ze waarschuwen voor een teleurstelling De spreeuwenstand gaat de laatste jaren helaas achteruit, de kans is dus aanwezig dat er helemaal geen spreeuwen op de kasten af komen. Bram vatte dit goed op en reageerde met: “Niet geschoten, is altijd mis”.

Johan Stuart

Bram Cuppen en Frits van Huffel met spreeuwennestkast

 

De schade ontstaat doordat kraaien en kauwen op jacht gaan naar engerlingen en emelten

Een engerling is een lekker hapje voor kauwen én spreeuwen