Forteiland: dynamiek in de aantallen meeuwen

Ondanks de beperkingen door de corona epidemie is het Fred Cottaar, José Verbeek-Cottaar en Maarten van Kleinwee weer gelukt om dit jaar (voor het 13e jaar in successie!) de gevederde bewoners van Forteiland in IJmuiden te observeren. In het rapport wordt gedetailleerd de observaties beschreven en het levert belangrijke informatie op over lange tijd (hier vind je het Rapport Forteiland 2020).De aankomst van de Kleine Mantelmeeuwen wordt steeds vroeger, dit jaar zelfs in januari. De kolonie was niet zo druk dit jaar, er werden zo’n 10% minder nesten geteld dan in 2019. Dit kwam vooral door de afname van het aantal Kleine Mantelmeeuwen, terwijl het aantal Zilvermeeuwen was toegenomen (zie tabel).

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het tweede jaar werden de Kleine Mantelmeeuwen met trackers gevolgd. Van de 10 volwassen dieren keerden er 7 terug. Ze overwinterden in Spanje, Portugal, Algerije en Marokko. De 6 juvenielen die werden gevolgd, overwinterden in Frankrijk, Spanje, Marokko en zelfs in Nigeria. Die naar Nigeria vloog via de Spaanse oostkust dwars over de Middelandse Zee en Sahara om in Nigeria aan zijn eind te komen in een met olie vervuilde plas water.
In dit broedseizoen werden 13 volwassenen en 9 jongen van trackers voorzien.
Alle 10 in 2019 gekleurringde Scholeksters zijn in 2020 teruggekomen. De meeste overwinterden in IJmuiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend was dat dit jaar meerdere Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen meer dan 3 kuikens hadden.