Hoe gaan we om met overtredingen Flora en Faunawet?

De Flora- en Faunawet is met betrekking tot vogels vrij helder. Nesten van alle vogelsoorten mogen in de broedtijd niet worden vernietigd. Van sommige vogelsoorten zijn de nesten zelfs jaarrond beschermd. Broedende vogels mogen niet worden verstoord, maar dat is al wat lastiger vast te stellen.

Overtredingen

Maar met deze regels wordt lang niet overal even zorgvuldig omgegaan. Mensen die weinig met vogels op hebben, trekken zich het verbod in de praktijk vaak weinig aan. We hebben dat de afgelopen jaren vaak gemerkt. Nestgelegenheden van mussen worden dichtgemetseld, weilanden en bermen worden gemaaid en struiken of bomen gerooid zonder goed te kijken of er vogels broeden. Geregeld worden ook gebouwen gesloopt terwijl er vogels (en vleermuizen) in blijken te nestelen. Zelfs natuur-, water- en groenbeherende instanties willen hier en daar in het begin of aan het eind van het broedseizoen nog even werkzaamheden uitvoeren.

Snel handelen

Vaak moet er snel gehandeld worden als er nesten of vogels bedreigd worden. Er is dan geen tijd voor uitgebreid overleg. Daarom heeft onze coördinator natuurbescherming Chris Brunner onderstaande nota opgesteld. Deze is in het bestuur besproken en vervolgens vastgesteld. Lees daarin ook wat u zelf kan doen als u overtredingen van de Flora en Faunawet ziet.

Protocol Flora en Faunawet