Excursieprogramma tot en met 8 januari 2023

Aanmelding voor alle excursies is noodzakelijk. Meld je aan voor de excursies via mail en vermeld naam en mobiel telefoonnummer. De laatste tijd ontvangen we veel afzeggingen, soms op het laatste moment, daarom hebben we de inschrijftermijn bekort, zie excursies. Graag bij verhindering zo vroeg mogelijk afmelden, zodat mensen op de eventuele wachtlijst alsnog mee kunnen gaan.

Zondag 4 december | Samen vogelen Zuidpier IJmuiden

Wat we kunnen zien is erg afhankelijk van het weer en de windrichting. Er zijn waarschijnlijk Aalscholvers, Steenlopers, Paarse Strandlopers, Scholeksters, Drieteenstrandlopers, Oeverpiepers en verschillende soorten meeuwen. Met wat geluk zien we Rotganzen, Zwarte Zee-eenden, Drieteenmeeuwen, Roodkeelduikers, Sneeuwgorzen, Jan van Genten (ver weg), Kuifaalscholver(-s) en bruinvissen.

Aanmelden: vanaf 7 november tot 30 november.
Wanneer de pier is gesloten, gaat de excursie niet door. Check hiervoor de website https://www.ijrb.nl/. De Zuidpier wordt gesloten voor publiek bij voorspelling van windkracht 5 of meer uit de richtingen west, zuidwest of noordwest. De sluiting geldt voor 24 uur. De volgende ochtend na 10.00 uur wordt, aan de hand van de weersvoorspellingen, beoordeeld of de pier weer voor het publiek geopend kan worden. Soms spoelt er zeewater over de pier, dan is waterdicht schoeisel handig.

Verzamelen: om 9:15 uur bij eindpunt Connexxion bus 382, IJmuiden aan Zee, aan het einde van de parkeerplaats van IJmuiden strand.
Excursieleider: bij samen vogelen is geen excursieleider aanwezig.

Zondag 18 december | Elswout

Wandelen over Landgoed Elswout is een feest voor de zintuigen; de schoonheid van deze 400 jaar oude buitenplaats is ongekend en wordt dan ook gezien als één van Nederlands mooiste en best bewaarde buitenplaatsen. Bosvogels weten de oude bossen en het vele dode hout daarin ook te waarderen. We gaan op zoek naar spechten, Keep, Glanskop, Appelvink en andere mooie soorten die aanwezig zijn op het landgoed.

Aanmelden: vanaf 21 november tot 14 december.
Verzamelen: om 9:00 uur bij het poortgebouw Elswoutslaan 14, Overveen. Duur excursie: ongeveer twee uur.
Excursieleider: Johan Stuart

Zondag 8 januari 2023 | Samen vogelen AW-duinen

Grote Zaagbek (Foto: Ton Lansdaal)

De eerste week van het nieuwe jaar zit er op. Maandag weer naar het werk? Tijd voor een frisse neus en een mooie wandeling met gelijkgestemden om je heen. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn bij uitstek geschikt om je door de jaarwisseling gedaalde energieniveau op peil te brengen.
Wie binnen de groep doet de eerste waarneming? Wie ontdekt de eerste exoot?

We starten bij de ingang aan de Zandvoortselaan en kiezen afhankelijk van de
wind/richting/temperatuur onze route. Of we volgen het Barnaartkanaal of het
Noordoosterkanaal of het Vandervlietkanaal. We stappen flink door vanwege de temperatuur. We bereiken uiteindelijk het vogeleiland en gaan vanaf daar op de terugweg. Nieuwe kennis opgedaan, nieuwe kennissen erbij, vriendschappen verstevigd, nieuw vogelmaatje gevonden. Misschien ben je op het idee gekomen om mee te helpen met een onderzoek, in een commissie te stappen of aan andere activiteiten binnen de vogelwerkgroep deel te gaan nemen.

Oh ja, misschien ook nog de IJsvogel gespot? Of de Wilde Zwaan, Kramsvogel of
Koperwiek op de plaat gezet. Vergeet je verrekijker, telescoop en fotocamera niet. Je stevige wandelschoenen heb je al aan?

Aanmelden: vanaf 8 december tot en met 4 januari.
Verzamelen: om 09.00 uur bij de ingang Zandvoortselaan 130, 2042XC te Zandvoort.
Toegangsdagkaart €1,50, Dagparkeerkaart auto: €2,00. Let op: het is een andere ingang dan voorafgaande jaren.
Excursieleider: Ton Lansdaal