Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Excursie Huis te Manpad door vroege bloeiers nu de moeite waard

Op zaterdag 1 februari a.s. beginnen de wekelijkse excursies op Huis te Manpad, misschien wel de best bewaard gebleven buitenplaats van Kennemerland. De rijke historie van deze Buitenplaats is zeer goed bewaard gebleven. Daarbij is Manpad beroemd vanwege de overvloedige stinsenflora en vooral de vele sneeuwklokjes zijn de moeite waard. Kom ook nu weer vroeg in het seizoen, want de bloemenpracht is, zoals de laatste zachte winters gebruikelijk, vroeg in het jaar te zien. 

Nadere informatie

Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursieverband te bezoeken. Van februari t/m 15 oktober is er iedere zaterdag om 10.00 uur een excursie. Van februari t/m mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar die de excursie-gangers meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 023-5475040. Voor overige informatie over de openstelling of excursies kan men terecht bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of peter-atalanta@hotmail.com. Dit seizoen wordt ook gestart met het geven van lezingen met beelden over het heden en verleden van Manpad. Informatie hierover is aan te vragen bij Peter de Jong.

huistemanpad.nl