Erelid Cor de Groot overleden

Op 6 oktober is Cor de Groot in alle rust overleden. Cor was erelid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland omdat hij jarenlang het excursie programma verzorgde en bovendien talloze excursies zelf begeleidde. Zijn excursies naar de ganzen in Friesland zijn vermaard en velen hebben zeer goede herinneringen aan de kampjes op de Waddeneilanden waarvoor Cor een grote voorliefde had. Cor de Groot kamperden kerst 2011 SBB Lies TerschellingMet kerst 2011 kampeerde Cor nog op Terschelling en haalde daarmee de krant.
Hoewel Cor klaagde over het ouder worden, was hij in goede doen, totdat hij eind juni 2012 plotseling een beroerte kreeg in zijn rechter hersenhelft. Hij was daardoor linkszijdig in vrij sterke mate verlamd. Bovendien was hij verward en zich niet bewust van zijn situatie. Over zaken uit het verleden als tripjes Vlieland konden bezoekers wel prima met hem praten. Eerst verbleef Cor in Zuiderhout, later werd hij verpleegd in de Houttuinen, waar ook zijn zuster verbleef. Op 2 oktober 2013 heeft Cor opnieuw een ernstige beroerte gekregen waarbij hij in coma is geraakt. Vier dagen later is hij in alle rust overleden.
Cor was een echt natuurmens en veel natuurvrienden onder meer van de KNNV afd. Haarlem en van de Vogelwerkgroep hebben hem liefdevol omringd. Speciaal wil ik Anneke Koper, Sjaak Botman en Wim van Diepenbeek noemen.
De crematie van Cor heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2013 in Crematorium te Haarlem in het bijzijn van veel natuurvrienden van de KNNV en Vogelwerkgroep.
Johan Stuart, waarnemend voorzitter

Herinneringen aan Cor op Vlieland

Cor vertelt

Ganzenverkenningstocht in Friesland
Cor de Groot aan de lijn Marcel Kolle