Eindelijk weer op stap met de Jeugdvogelclub (of Jeugddierenclub?)

Op zondag 14 juni 2020 mochten we – na de corona-pauze – weer de natuur in met de jeugd. Met zeven enthousiaste kinderen liepen we van Parnassia naar het Vogelmeer. De eerste 200 meter zagen we al zo veel dat we nog moesten opschieten om het Vogelmeer te halen. Rietgors, Blauwborst, Graspieper Grasmus en Braamsluiper lieten zich aan ons zien. Het waren niet alleen de vogels die de aandacht van de kinderen trokken. Wat zagen we een hoop rupsen: Kleine en Gewone Hageheld, Grote Beervlinder en honderden Zebrarupsen van de Jacobsvlinder. Eigenlijk vonden de kinderen dat net zo interessant als de vogels. Toen we ook nog drie prachtige Zandhagedissen, en vele kleine Gewone Padden en een paar Rugstreeppadden zagen, kregen we de neiging om de Jeugdvogelclub om te toveren tot Jeugddierenclub! Verder zagen we nog heel veel vogels zoals de Dodaars, maar de grootste opwinding ontstond bij het zien van een hele grote bloedzuiger in het Vogelmeer…..  Erwin en Johan